Stichting gegevens

In onderstaand overzicht treft u alle gegevens aan over onze stichting

  • Stichting Hope & Dreams Uganda staat, per 16 juni 2009, geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor eventuele giften belastingaftrekbaar zijn. Meer informatie: www.anbi.nl Anbinummer: 820900175
  • Rabobank: NL73RABO0121662349 t.n.v. Stichting Home of Hope and Dreams Uganda, Hardenberg
  • Kamer van Koophandel Oost Nederland: 08200130.