Aanleiding

Een wens van Gini is om een boerderij bij het weeshuis te hebben, om zodoende minder voedsel aan te hoeven kopen en in de toekomst inkomsten te genereren voor het weeshuis om zo minder afhankelijk te zijn.

De Land­ en Tuinbouw Organisatie , LTO Noord, afdeling Hardenberg heeft het plan opgevat om Gini Pullen te ondersteunen.
In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemerschap (MBO), heeft het bestuur van LTO Hardenberg besloten, een boerderij voor het weeshuis in Uganda, te realiseren.
Hardenberg is een agrarische gemeente. We hopen dat daarom alle Hardenbergers zich betrokken voelen bij deze “ Farm of Hope and Dreams”.
Het is niet zo dat we alleen geld willen doneren maar we gaan ons actief bezig houden met deze boerderij.


Namens LTO Hardenberg zullen Jeffrey Whyte, Hetty Whyte­Jonkhans en Tilleke Jonkhans­-Veenhuizen, alle drie met tropische landbouw en onderwijs als achtergrond, dit project
op vrijwillige basis begeleiden. Dus beslist geen bodemloze put maar een gerichte actie, waarbij geen cent verspild wordt. Als een jong vrouw haar leven helemaal wijd aan het geven van een menswaardig bestaan voor een aantal kinderen, dan moeten we als agrarische gemeente Hardenberg toch, met een voor ons kleine donatie, in staat zijn Gini’s droom te doen uitkomen.
Er is, uit de LTO­afdeling, een werkgroep geformeerd die dit project verder uit zal werken. De werkgroep denkt met “Farm of Hope and Dreams” een prachtig project te hebben gevonden om
te helpen.

Het past bij ons als agrariërs en bij Hardenberg als agrarische gemeente. Als werkgroep hebben we enkele concrete acties om de financiering rond te krijgen, maar we hopen dat u ons kunt helpen met ideeën. Direct al enthousiast geraakt, neem dan gerust contact op met één van de werkgroepleden.