28 september 2023

Update september '23

Beste sponsoren en vrienden van de stichting

Hierbij willen wij u, als bestuur van Stichting The Home of Hope and Dreams graag meenemen in enkele ontwikkelingen. 

Om te beginnen willen wij u meenemen naar 2022. In het eerste kwartaal van dat jaar merkten wij dat er enkele financiële ontwikkelingen plaats vonden in zowel Nederland als Uganda.
De kosten stegen en onze inkomsten daalden. Waar de totale kosten in 2021 nog uit kwamen op €81.600,- bleek dit in 2022 totaal €101.400,- te zijn. Dit betekende voor de stichting dat enkele gaten opgevuld dienden te worden. Mede dankzij uw hulp en door vele giften van onze trouwe vrienden en sponsoren, wisten wij toch een stabiel kas/banksaldo te behouden.

Concreet:
* Stand kas/banksaldo per 31 december 2021 = €87.380,-
* Stand kas/banksaldo per 31 december 2022 = €81.826,-

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen en heeft kunnen lezen in voorgaande nieuwbrieven heeft Gini Pullen in september '22 besloten om definitief terug te keren naar Nederland.

Met de terugkeer van Gini brak voor het bestuur een onzekere tijd aan. Door haar afwezigheid in Uganda was er geen sprake van een operationele directie. Het kwam aan op het management in Uganda zelf. (Ritah en Dennis) Wij als bestuur hebben vervolgens geprobeerd de afwezigheid van de directie-positie op te vullen. Zo kwamen Jessie en Sander op ons pad. Wij zijn met hen een periode van minimaal 6 maand overeengekomen. (Tot oktober '23) Jessie en Sander zijn dan ook, na een voorbereiding en met alle goede bedoelingen van dien, half april '23 vertrokken richting Uganda. Zij namen vanaf dat moment de dagelijkse leiding over, samen met het bestaande management.

Jessie en Sander hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt. Naast de leiding nemen hebben ze ook een coachende rol aangenomen richting het bestaande management. Helaas, liepen ook zij tegen de nodige uitdagingen aan. In het jaar 2023 gebeurde er veel, met name op financieel gebied. Zo gingen de kinderen weer volledig naar school. De kosten voor scholing, voeding en overige uitgaven stegen enorm. Helaas bleven aan de andere kant de ontvangsten flink achter. Hierdoor liepen de verhoudingen scheef (tekort van ongeveer €28.000,-). Hierdoor liep ons kas/banksaldo per 30 juni 2023 terug tot slechts €53.000,- totaal. 

In goed overleg en naar volledige open- en eerlijkheid hebben Jessie en Sander helaas besloten om geen vervolg te geven aan hun periode in Uganda. Wij als bestuur vinden dit ontzettend jammer, maar begrijpen en ondersteunen hun keuze volledig. Via deze weg willen wij Jessie en Sander bedanken voor al hun inspanningen en goede zorgen. Het gaat jullie goed! 

U zult begrijpen dat hiermee de zorgen voor stichting The Home of Hope and Dreams groter zijn geworden. Wij als bestuur hebben de afgelopen periode dan ook als heftig en emotioneel ervaren. Ons restte simpelweg de vraag: hoe nu verder!?

Na heel veel gesprekken gevoerd te hebben met alle betrokkenen van onze stichting hebben wij uitvoerig gekeken naar de toekomst van ons kindercentrum. Hierbij hebben wij, ondanks de verschillende inzichten, een breed scala aan mogelijke oplossingen onderzocht en besproken. Wij als bestuur achten het financieel niet haalbaar om het kindercentrum voort te kunnen blijven zetten zoals het op dit moment is. Hierdoor verschillen wij als bestuur van visie met Gini over de toekomst van de stichting. 
Dit maakt dat wij als bestuur hebben besloten om ons volledig terug te trekken. Deze keuze is gemaakt om Gini niet in de weg te staan voor wat betreft het voortzetten van de door haar in 2009 opgerichte stichting.

Gini gaat proberen om, ondanks alle uitdagingen, toch een vervolg te geven aan het kinderhuis met een nieuw bestuur. Wij wensen haar dan ook alle succes, sterkte en geluk toe. Gini, ga ervoor!

Het huidige bestuur zal haar verantwoordelijkheid officieel en schriftelijk over dragen aan het nieuwe bestuur per 1 november '23. Eventuele nadere berichtgeving hierover volgt. 

Wij willen u, als trouwe sponser en vriend van de stichting nogmaals hartelijk danken voor al uw bijdrages. Zonder u heeft stichting The Home of Hope and Dreams niet kunnen zijn wat het altijd is geweest en hopelijk nog lang kan zijn. Bedankt!

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn kunt u naar info@homeofhopeanddreams.org mailen en neemt één van ons contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Bianca Soer - voorzitter
Carlien Leemhuis - secretaris
Berti Smit - penningmeester
Jesca Otterman - algemeen bestuurslid
Miranda ten Caat - algemeen bestuurslid


Laat een reactie achter