01 maart 2013

Hope is not a Dream

‘Hope is not a dream, but a way of making dreams become reality’, is de slogan die via Hardenberg steeds meer aan bekendheid genereert.

De stichting ‘The Home of Hope&Dreams’ wordt naast Gini Pullen mede bestuurd door Tineke Bakker, Miriam Vugteveen, Gerdi Wesselink en Mariëlle Bosscher.

‘We hebben een missie waarbij het uitgangspunt is, het terugbrengen van hoop aan kinderen, door ze een gezonde voeding, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving te bieden. In Uganda zijn zo’n 2.5 miljoen weeskinderen, waarvan de oorzaken zijn aids, malaria en armoede. Het gebeurt vaak dat de ouders dan niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, dan wordt het kind zomaar ergens achtergelaten aan de kant van de weg laat’, aldus Tineke Bakker.
‘Naast de bouwactiviteiten gaat onze aandacht ook uit naar een outrechtprogramma. We willen iets doen voor arme gezinnen door het geven van micro krediet. In de vorm van een kleine investering kan de familie, door hard te werken een eigen inkomen creeren. Een voorbeeld van micro-krediet is door het kopen van een biggetje voor een gezin. Dit biggetje kan vetgemest worden met voedsel wat rondom het huis is te vinden. Als het biggetje groot genoeg is kan het verkocht worden, van het geld kunnen bijvoorbeeld vier nieuwe biggetjes worden gekocht. Op deze manierkan een gezin een eigen boerderij opzetten’, legt Miriam uit.
Gerdi vult aan dat het opzetten van een boerderij naast het kindertehuis met kippen, koeien en varkens en een groentethuin ook de aandacht heeft.

Stichting Home of Hope&Dreams is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van sponsoring en giften, dit kan via het banknummer 1216.62.349 t.n.v. Hope and Dreams Uganda Hardenberg. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de organisatie via Info@homeofhopeanddreams.org